De afgelopen maanden heb ik als teamcoach gewerkt voor de Raad voor de Kinderbescherming. Een mooie en leerzame ervaring!
Bij de Raad werken vrouwen en mannen die zich met hart en ziel inzetten voor kinderen in Nederland. Voor kinderen die het niet gemakkelijk hebben, kinderen uit gebroken gezinnen, kinderen met ouders die onmachtig zijn hun kind op te voeden of voor jongeren die met justitie in aanraking komen.

Het kind in jezelf
Speel jij nog wel eens als een kind? En ben jij er voor het kind in jezelf? Daarmee bedoel ik: ben je er voor jezelf? Voor wie je echt bent? Voor jouw eigen dromen, wensen en verlangens? Geef jij aandacht en nabijheid aan jezelf? En aan anderen? Staat je daar wel eens bij stil?

Deze kersttijd is een mooie tijd om stil te staan en tijd te nemen voor je familie, vrienden en voor jezelf. Tijd om te stil te staan bij vragen als:

  • Hoe gaat het écht met me?
  • Doe ik wat ik wil doen, waar ik aan wil bijdragen?
  • Ben ik er met volle aandacht voor degenen voor wie ik er wil zijn?

Het kind in jezelf zorgt ervoor dat je vrij kunt voelen, nieuwsgierig bent en openstaat voor nieuwe dingen. Ik ben in staat om deze vrijheid van denken om te zetten in het creëren van nieuwe kansen. Deze energie leid ik in goede banen om teams en medewerkers enthousiast te maken voor nieuwe opgaven, doelstellingen en veranderingen.

Aandacht en nabijheid
Bij de Raad voor de Kinderbescherming begeleidde ik teams bij de overgang naar zelforganisatie. Teams met veel betrokken vrouwen en ook mannen. Het motto voor de opdracht van de teamcoaches was: aandacht en nabijheid voor de teams. Met aandacht en nabijheid heb ik de teams begeleid en zijn de gestelde doelen bereikt.

Leiderschap
Aan het motto ‘aandacht en nabijheid’ voeg ik leiderschap toe. Leiderschap heb ik in veel teams gezien. Met leiderschap geef je aandacht aan anderen. En met leiderschap blijf je zelf steeds kijken naar wat je wilt in je werk en in je leven en wat je wilt bijdragen. Als je met een organisatieverandering te maken krijgt, kan dat moeilijk zijn. Hoe ga je om met de nieuwe situatie? Wat betekent het voor jou, voor hoe je wilt werken? Daarin is het aan jou om bij je zelf te blijven. Je hakken in het zand zetten of een slachtofferrol aannemen is ondermijnend gedrag en helpt niemand, de organisatie niet en ook jouzelf niet.

Ik geef je 5 tips voor eigen leiderschap bij een organisatieverandering:

  • Kijk naar wat er positief is aan de verandering. Bepaal hoe het bijdraagt aan de kwaliteit van jouw werk. Stel jezelf de vraag: wat kan ik ervan leren?
  • Bepaal voor jezelf hoe je goed kunt goed omgaan met de verandering op een manier die bij jou past. Welke rol neem je in en waar richt je je op?
  • Inventariseer voor jezelf waar je je betrokken bij voelt in je werk en waar je invloed op hebt? Zijn dat dezelfde dingen? Zo niet, focus je op de zaken waar je invloed op hebt.
  • Zoek hulp bij de dingen die niet goed gaan. Er zijn genoeg mensen in de organisatie die willen en kunnen meedenken, zoals de HR adviseur, controller en directeur.
  • Werkt de situatie al een tijdje niet voor jou? Schakel dan de hulp in van anderen buiten de organisatie. Praat met vrienden, familie of een coach.
    Wat kun je veranderen zodat je jouw plek weer kunt vinden in de organisatie? Lukt dat echt niet? Durf dan voor jezelf vast te stellen: deze organisatieverandering past niet bij mij, ik heb ik een andere weg in te slaan en ik ga op zoek naar ander werk.

Ik wens je voor het nieuwe jaar veel aandacht en nabijheid toe. En ook leiderschap om je eigen weg te bewandelen samen met de organisatie waar je werkt. Om nieuwe wegen te bewandelen en nieuwe stappen te zetten als dat voor jou aan de orde is.

En bovenal wens ik je de speelsheid van een kind toe!

Op een mooie nieuwjaar!

Marlies