De maatschappelijke discussie gaat heel terecht over diversiteit. Ik vind dat die discussie gevoerd moet worden. Ik vind alleen dat de positie van vrouwen niet moet worden verpakt in het cadeaupapiertje van diversiteit.

De discussie in de samenleving gaat niet meer over de positie van vrouwen

Ik vind het onderwerp té belangrijk, om het onder het hoofdstuk van diversiteit te schuiven. Daarmee doen we de helft van de bevolking tekort. We bouwen daarmee niet voort op alles wat er al gedaan is de afgelopen decennia op het gebied van vrouwenemancipatie, de gelijke positie van vrouwen en vrouwelijk leiderschap, maar gaat logischerwijze binnen dat pakket een groot deel van de aandacht uit naar de nieuwere discussie van gender, seksuele oriëntatie en raciale kwesties.

Zo heeft de positie van vrouwen de neiging te verdwijnen onder de noemer inclusiviteit en diversiteit

Alle mensen over wie dat gaat – vrouwen én mannen – zijn ook betrokken bij het gesprek over de positie van vrouwen. Daarin zijn we al veel verder. Daarin hebben we andere dingen te doen dan op de andere emancipatoire onderwerpen.

Laten we dus als maatschappij, maar ook als aanbieders van training en coaching voor vrouwen, niet in die valkuil trappen en alles wat gaat over vrouwelijk leiderschap en de positie van vrouwen, overgieten met een diversiteitssausje. Daarmee gooien we decennia vooruitgang weg en zetten we hele belangrijke onderwerpen in de ijskast. Laten we ervoor zorgen dat we het gewoon benoemen als dat wat het is.

Ik bied dus nog steeds aan waar ik voor sta, namelijk begeleiding van vrouwen naar een positie waar ze volledig tot hun recht komen met of ondanks of dankzij hun vrouwelijk eigenschappen

Zodat vrouwen terechtkomen op de positie die ze ambiëren op basis van hun merites. Maar waarbij we als samenleving (mannen en vrouwen) rekenschap geven van de hobbels en hindernissen die vrouwen tegenkomen in hun carrière.