De discussie over de loonkloof gaat maar door. Dat is misschien irritant, maar ook broodnodig.

Elke dag werk ik met ambitieuze vrouwen

Ik coach vrouwen met talent, die met inzet en plezier willen werken. Vrouwen die hun eigen zakelijke weg banen en niet bang zijn om de hulp van een coach in te roepen als dat hen helpt om de volgende stap te zetten.

Heel veel van die vrouwen voelen zich onzeker over hun ambities

Dát is waar veel coachingssessies in essentie over gaan: mag je die ambities hebben? In hoeverre mag je ze nastreven? Is het terecht om ambitieus te zijn, heb je wel genoeg te bieden?
Dat is een vorm van onzekerheid waar mannen niet vaak mee te kampen hebben.
Gewoon, omdat de maatschappij anders tegen vrouwen aankijkt dan tegen mannen. En ‘de maatschappij’, dat zijn we allemaal. Zowel de vrouwen als de mannen.

We zijn allemaal ‘thuis opgevoed’

In onze opvoeding krijgen we die visie op mannen en vrouwen mee. Ik groeide op in een gezin zoals er zoveel waren: met een vader die het inkomen verdiende en een moeder die voor het huis en de kinderen zorgde. Dat was het patroon, het waren niet haar éigen ambities.
Hoeveel gelukkiger zou mijn moeder geweest zijn als mijn beide ouders hun eigen ambities hadden kunnen realiseren? En misschien daarmee de rest van het gezin ook wel.
Die gedachte maakt dat ik het zo ontzettend belangrijk vind om vrouwen te coachen die hun eigen ambities volgen.

Er wordt ons verweten dat we weinig ambitie hebben

De verwijten in de loonkloofdiscussie zijn niet van de lucht. Vrouwen hebben weinig ambitie, zijn parttime-prinsesjes en kiezen de verkeerde sectoren, zoals de zorg en het onderwijs (en worden, nog erger, coach).

Mijn ervaring is anders

Vrouwen hébben ambitie, ik zie ze elke dag in mijn coachpraktijk. Ze zijn er alleen vaker onzeker over dan mannen. De maatschappelijke patronen zitten ons in de weg, die aangeleerde visie, het feit dat onze samenleving anders naar vrouwen kijkt dan naar mannen.

Er zijn drie argumenten die wat mij betreft steek houden:

  • Vrouwen onderhandelen minder goed over salaris dan mannen. Daarin hebben we iets te leren.
  • Vrouwen doen zichzelf te kort door weinig te werken, waardoor we vaak niet economisch zelfstandig zijn. Niet economisch zelfstandig zijn betekent dat je niet je eigen beslissingen kunt nemen, maar steeds weer afhankelijk bent van de mannen in je leven (man, ex-man, vader).
  • En vrouwen doen zich bovendien te kort door zich onzeker te voelen over hun ambities. Dat houdt hen tegen om van hun verlangens werkelijkheid te maken. Daarmee houden ze zelf de loonkloof mede in stand.

Vrouwen zijn op de goede weg

We werken steeds meer en verdienen steeds meer. Stapje voor stapje gaan wij vooruit, naar een situatie waarin vrouwen net zo ambitieus durven te zijn als mannen.

Maar hulp kunnen we daarbij goed gebruiken

Hulp van vrouwen én van mannen. Want we vormen samen de cultuur, de samenleving.
Dat vrouwen proberen alle ballen in de lucht te houden, ligt aan de manier waarop we samen naar rolpatronen kijken. Dat we onszelf voorbij rennen in ons werk en ook nog dat thuis alles op rolletjes loopt, kunnen we alleen samen oplossen. Dat we nog altijd minder betaald krijgen, is een zaak van vrouwen én van mannen.
Ik erger me dan ook aan artikelen zoals dat van Sander Schimmelpenninck in de Volkskrant, waarin hij de verantwoordelijkheid voor de loonkloof bij de vrouw neerlegt. Hoe vrouwen over zichzelf denken hangt nauw samen met het beeld dat mannen van hen hebben!

Dit is dus een oproep aan vrouwen en mannen:

Vrouwen, zorg goed voor jezelf. Ontwikkel jezelf, leer te onderhandelen over je salaris en probeer minimaal zo veel te verdienen zodat je economisch onafhankelijk bent.

En mannen, bekijk de zaken eens vanuit een vrouwelijk perspectief. Vanuit haar talenten en kwaliteiten. Erken wat vrouwen bijdragen aan het geheel, thuis en op je werk. Niet alleen de mannenmanier is de goede manier. Met vrouwen werkt het zoveel beter!

Vrouwen en mannen, wees eerlijk over je ambities, tegenover jezelf en naar buiten toe. Gun jezelf en de maatschappij al je talenten.
En dán praten we nog wel eens door over die loonkloof. Want wedden dat die vanzelf verdwijnt als onze visie op vrouwen en hun ambitie verandert?